19. rocznica wstąpienia Polski do UE

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Tego dnia do wspólnoty dołączyły również: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Dla Europy Środkowo-Wschodniej był to przełomowy moment – oficjalne zerwanie z komunistyczną przeszłością i wkroczenie na ścieżkę wolności słowa, handlu i przekonań. Jakie było to 19 lat i co czeka … Czytaj dalej 19. rocznica wstąpienia Polski do UE